Sách & Kinh Văn của Sư phụ Lý Hồng Chí

Để mua sách in trực tuyến, click vào đây.

Tiêu đề Hán Anh Hán Việt Cập
nhật
html pdf odt:doc
---- Tập hợp các bài giảng và kinh văn 2000-2003 PDF 3.09M || ZIP 510KB 8-2012
---- Tập hợp các bài giảng và kinh văn 2004-2006 PDF 3.3 M || ZIP 569KB 8-2012
---- Tập hợp các bài giảng và kinh văn 2007-2010 PDF 1.8M || ZIP 294KB 5-2012
---- Tập hợp các bài giảng và kinh văn 2011-2012 PDF 600K || ZIP 60KB 8-2012
14/7/2012 Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012 8-2012
13/5/2012 Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp 6-2012
03/05/2012 Tuyển trạch 5-2012
06/2/2012 Mục đích căn bản của giảng chân tướng 3-2012
09/1/2012 Về vấn đề thu tiền gây quỹ 3-2012
08/12/2011 Chú ý tự tâm sinh ma 3-2012
29/08/2011 Thế nào là đệ tử Đại Pháp - Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011 3-2012
16/07/2011 Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp- Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011 9-2011
10/6/2011 Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’ 6-2011
05/09/2010 Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010

11-2010
24/07/2010 Tinh tấn hơn nữa 10-2010
26/12/2009 Gửi Pháp hội Ấn Độ đầu tiên 12-2009
29/06/2010 Cảm khái 10-2010
22/11/2009 Gửi Pháp hội Châu Âu [2009] 11-2009
23/10/2009 Gửi Pháp hội Brazil [2009] 112K 22K 10-2009
17/10/2009 Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009] 11-2009
04/08/2009 Cảnh tỉnh 191K 40K:30K 8-2009
27/09/2009 Gửi Pháp hội miền trung Mỹ quốc [2009] 5-2012
2009 Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm 11-2009
18/07/2009 Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009] 610K 63K:140K 8-2009
07/06/2009 Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009] 1M 160K:520K 9-2009
06/06/2009 Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009] 11-2009
17/5/2009 Lời chúc [2009] 125K 14K 5-2009
16/11/2008 Một lần nữa chúc Pháp hội Châu Âu thành công viên mãn 114K 67K 11-2008
24/5/2008 Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008 353K 55K:115K 1-2009
14/4/2008 Thuyết minh 183K 29K 4-2008
26/2/2008 Đào sa 171K 25K:108K 2-2008
6/2/2008 Gửi lời thăm [2008] 135K 20K:100K 2-2008
15/12/2007 Gửi lời thăm [2007] 113K 18K:99K 12-2007
21/11/2007 Gửi Pháp hội tại Pháp [2007] 133K 21K:112K 11-2007
23/9/2007 Gửi Pháp hội Châu Âu [2007] 114K 18K:99K 9-2007
22/9/2007 Gửi Pháp hội Miền trung Mỹ quốc tại Minnesota [2007] 122K 20K:100K 9-2007
22/7/2007 Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc [2007] 325K 49K:216K 8-2007
19/5/2007 Gửi Pháp hội Canada [2007] 122K 21K:100K 5-2007
10/5/2007 Về cuốn tiểu thuyết «Thương Vũ Kiếp» 139K 24K:105K 5-2007
7/4/2007 Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007 821K 153K:645K 12-2007
28/2/2007 Giải thể toàn diện hết thảy loạn Thần trong tam giới đang tham dự can nhiễu Chính Pháp 150K 26K:110K 3-2007
21/2/2007 Lại bàn luận về chính trị 171K 26K:110K 2-2007
1/1/2007 Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh 128K 20K:102K 1-2007
18/11/2006 Gửi Pháp hội Úc [2006] 133K 21K:110K 11-2006
24/10/2006 Triệt để giải thể tà ác 127K 13K:110K 10-2006
22/7/2006 Giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ quốc [2006] 533K 43K:231K 9-2006
1/7/2006 Khai khải thế gian môn 104K 12K:68K 7-2006
25/6/2006 Gửi Pháp hội Chicago 125K 12K:69K 6-2006
15/6/2006 Tế thế 91K 11K:72K 6-2006
28/5/2006 Giảng Pháp tại Canada 2006 594K 49K:256K 8-2006
26/5/2006 Gửi Pháp hội U-krai-na 119K 13K:15K 5-2006
9/5/2006 Vượt qua cửa tử 174K 17K:30K 5-2006
26/03/2006 Giảng Pháp tại Manhattan 2006 11-2009
25/2/2006 Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006] 1.2M 213K:896K 2-2008
9/2/2006 Trừ ác 172K 16K:35K 2-2006
31/12/2005 Lời chúc 115K 11K:12K 1-2006
18/12/2005 Nguyên tắc chỉnh sửa chữ       10/4/2010
17/12/2005 Trả lời các đệ tử Đại Pháp tại Peru 177K 6K 12-2005
29/10/2005 Gửi Pháp hội Israel 165K 5K 12-2005
5/11/2005 Giảng Pháp tại San-Francisco năm 2005 1.26M 192k:733k 1-2009
29/10/2005 Thành thục 155K 8K 11-2005
19/10/2005 Hồng triều lạc 159K 4K 10-2005
8/10/2005 Càng về cuối càng tinh tấn 236K 11K 10-2005
2/10/2005 Gửi Pháp hội tại Prague [2005] 148K 4K 10-2005
18/9/2005 Chúc toàn thể các đệ tử Đại Pháp trên thế giới, và tại Trung Quốc một tết Trung Thu tốt đẹp! 166K 5K 10-2005
26/6/2005 Giảng Pháp tại thành phố Chicago [2005] 364K 27K 8-2005
12/6/2005 Gửi Pháp hội Stockholm tại Châu Âu [2005] 172K 4K 6-2005
22/5/2005 Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005 544K 41K 7-2005
24/4/2005 Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan 2005 526K 39K 5-2005
26/2/2005 Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005] 1.37M 297k 3-2009
15/2/2005 Chuyển Luân hướng thế gian 197K 6K 2-2005
9/2/2005 Chúc mừng năm mới [Ất Dậu 2005] 197K 6K 2-2005
26/1/2005 Không phải là làm chính trị 301K 17K 1-2005
15/1/2005 Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005 162K 5K 1-2005
21/11/2004 Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004 8-2012
11/10/2004 Cũng một gậy cảnh tỉnh 302K 12K 10-2004
28/9/2004 Gửi lời thăm 147K 5K 9-2004
19/9/2004 Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người 188K 8K 9-2004
1/9/2004 Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân 244K 7K 9-2004
24/7/2004 Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004 353K 24K 8-2004
19/7/2004 Chí Kiên (tên cũ: Đọc “Tật phong kình thảo”) 167K 4K 7-2004
20/6/2004 Sư phụ gửi Pháp hội Âu châu, tổ chức tại Viên [2004] 143K 5K 6-2004
20/6/2004 Gửi Pháp hội tại Montreal, Canada [2004] 153K 6K 6-2004
23/5/2004 Giảng Pháp Pháp hội Chicago 2004 532K 51K 7-2004
12/4/2004 Giảng Pháp tại hội nghị học viên từ khu vực Châu Á và Thái Bình Dương [2004]       5-2011
11/4/2004 Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ Phục sinh 2004 399K 33K 5-2004
26/3/2004 Chỉnh sửa 210K 37K 4-2004 
16/3/2004 Chính niệm trừ hắc thủ 224K 9K 3-2004 
28/2/2004 Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc 2004 [Los Angeles] 8-2012
15/2/2004 Chính niệm ngăn chặn hành vi ác 181K 7K 2-2004 
19/1/2004 Pháp do Sư phụ giảng tại hội nghị qua điện thoại quốc tế 180K 7K 1-2004 
31/12/2003 Tết nguyên đán 2004, Sư phụ chúc mừng các đệ tử Đại Pháp 178K 5K 1-2004 
29/11/2003 Giảng Pháp tại hội Pháp hội Atlanta 2003 1.3M 159K 8-2004 
21/7/2003 Giảng Pháp tại hội nghiên cứu sáng tác mỹ thuật [2003] 6-2011
21/7/2003 Giảng Pháp tại hội sáng tác âm nhạc [2003] 770k 160K 4-2009
20/7/2003 Giảng giải Pháp tại Pháp hội Washington DC 2003 453K 35K 8-2003 
22/6/2003 Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ Quốc 2003, [Chicago] 595K 55K 8-2003 
18/5/2003 Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada 2003 663K 72K 12-2004 
20/4/2003 Giảng và giải Pháp tại Pháp hội New York 2003 1.4M 174K 3-2004 
15/2/2003 Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003 [phần hỏi và trả lời vào buổi chiều]       8-2012
15/2/2003 Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003 [phần giảng Pháp vào buổi sáng] 622K 56K 4-2003
31/1/2003 Chúc mừng năm mới đến các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc! Chúc mừng năm mới đến các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới! 181K 5K 2-2003
31/12/2002 Lời Sư phụ chúc mừng năm mới 180K 5K 1-2003
30/11/2002 Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc [2002] 535K 47K 2-2003
13/10/2002 Chính niệm 232K 10K 4-2004
14/9/2002 Võng tại thu 182K 4K 9-2002
1/9/2002 Thanh tỉnh 177K 4K 9-2002
21/8/2002 Khoái giảng 179K 4K 8-2002
22/7/2002 Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC — 2002   459K 24K 8-2002
21/6/2002 Lời bình đối với bài “Một số ý kiến thảo luận của các học viên tham dự «tĩnh toạ thỉnh nguyện» trước đại sứ quán” 192K 4K 6-2002
16/6/2002 Thiên hựu thanh 192K 4K 6-2002
30/5/2002 Chính Thần 182K 4K 6-2002
30/5/2002 Thần lộ nan 175K 4K 6-2002
29/5/2002 Chính niệm chính hành 175K 4K 6-2002
19/5/2002 Phúc của Đại Pháp 190K 4K 5-2002
13/5/2002 Như Lai 190K 4K 7-2002
13/5/2002 Nhập vô sinh chi môn 179K 4K 6-2002
27/4/2002 Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002 550K 35K 5-2004
25/4/2002 Đại Pháp hảo 176K 4K 4-2002
8/3/2002 Dùng chính niệm mà xét vấn đề 182K 4K 3-2002
3/2002 Giảng Pháp luân lưu tại bắc Mỹ  1.2M 147K  5-2002 
11/2/2002 Sư phụ chúc mừng năm mới 118K 3K 2-2002
5/2/2002 Hí nhất đài 180K 4K 2-2002
1/2/2002 Đại vũ đài 179K 5K 2-2002
1/2/2002 Lời chúc đến Pháp hội tại New York 164K 5K 2-2002
31/1/2002 Đào 179K 5K 2-2002
23/1/2002 Tảo trừ 182K 5K 2-2002
22/1/2002 Kiếp (tên cũ: Kiếp Hậu) 183K 5K 2-2002
30/12/2001 Dự 176K 5K 2-2002
29/12/2001 Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ 487K 39K 1-2002
21/7/2001 Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 498K 43K 8-2001
12/6/2001 Hai thế tay phát chính niệm (kèm ảnh hướng dẫn) 9-2004
19/5/2001 Giảng Pháp tại hội giao lưu tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp Canada 2001 292K 20K 5-2001
9/12/2000 Giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp hội tại Great Lakes Bắc Mỹ 12-2000
21/10/2000 Giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại miền tây Mỹ quốc 11-2000
26/6/1999 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc (tên cũ: Pháp hội Chicago)        
23/5/1999 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội Canada        
8/5/1999 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand        
2/5/1999 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội Australia        
27/3/1999 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội miền đông Mỹ quốc        
21/2/1999 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc        
4/9/1998 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội Thuỵ sỹ        
22/8/1998 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore        
26/7/1998 Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên tại Trường Xuân        
30/5/1998 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu        
29/3/1998 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội lần đầu ở Bắc Mỹ        
1997 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Mỹ quốc        
11/11/1996 Giảng Pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh        
12/10/1996 Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [10-1996] (phần giảng Pháp)       27-4-2007
05/10/1996 Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc [1996]        
28/7/1996 Giảng Pháp tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội Singapore [7-1996]        
1996 Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Sydney [1996]        

Ghi chú:

  1. Trên đây liệt kê danh sách tất cả những kinh văn của Sư phụ viết tính từ bài Dự (30-12-2002) trở về sau. Những bài kinh văn ngắn viết trước đó được tập hợp trong cuốn Pháp Luân Phật Pháp - Tinh tấn yếu chỉ, và Pháp Luân Phật Pháp - Tinh tấn yếu chỉ 2.
  2. Tất cả các bản dịch đều trong trạng thái ‘không chính thức’, tức là chưa qua thẩm duyệt của Phật Học Hội cũng như Sư phụ; đây là học viên người Việt dịch và đăng; chúng có thể được hiệu chỉnh trong tương lai, do vậy, quý vị nên thỉnh thoảng quay lại kiểm tra.
  3. Để đọc các bài song ngữ Hán-Việt, có thể quý vị cần font tiếng Hán.
  4. Để đọc được các file PDF, quý vị có thể cần chương trình Acrobat Reader. Để mở các file nén dạng ZIP, có thể quý vị cần chương trình 7-zip. Để mở các file dạng ODT và DOC, có thể quý vị cần chương trình Open Office.
  5. Links: danh sách các kinh văn mới nguyên tác tiếng Hán; bản dịch tiếng Anh, và tiếng Pháp.
  6. Để download file, có thể quý vị cần nhấn chuột phải, sau đó chọn “Save Link As...” hoặc “Save Target As...”.