Pháp Luân Công

Lý Hồng Chí


Hinh anh Phap Luan Cong nguyen ban tieng Han
 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1. Nguồn gốc của khí công

2. Khí và công

3. Công lực và công năng

4. Thiên mục

5. Trị bệnh bằng khí công và trị bệnh ở nhà thương

6. Khí công Phật gia và Phật giáo

7. Chính pháp và tà pháp

CHƯƠNG II PHÁP LUÂN CÔNG

1. Vai trò của Pháp Luân

2. Hình dáng của Pháp Luân

3. Ðặc Ðiểm Của Pháp Luân Công

4. Tính mệnh song tu

5. Ý niệm

6. Tầng thứ tu luyện của Pháp Luân Công

CHƯƠNG III: TU LUYỆN TÂM TÍNH

1. Nội hàm của tâm tính

2. Mất và Ðược

3. "Chân-Thiện-Nhẫn" đồng tu

4. Bỏ tâm tật đố (ganh tỵ)

5. Buông bỏ mọi ràng buộc

6. Nghiệp Lực

7. Ma quỷ quấy nhiễu

8. Căn cơ và ngộ tính

9. Tâm thanh tịnh

CHƯƠNG IV: PHÁP LUÂN CÔNG CÔNG PHÁP

1. Phật Triển Thiên Thủ Pháp

2. Pháp Luân Trang Pháp

3. Quán Thông Lưỡng Cực Pháp

4. Pháp Luân Chu Thiên Pháp

5. Thần Thông Gia Trì Pháp

6. Vài điều cần thiết căn bản trong lúc luyện Pháp Luân Công

CHƯƠNG V: VẤN ĐÁP

1. Pháp Luân và Pháp Luân Công

2. Các nguyên tắc và phương pháp thực hành

3. Tu luyện tâm tính

4. Thiên mục

5. Khổ nạn

6. Các không gian và nhân loại


hoa sen